Historien bag Tværfaglige Vikingsymposier

Det var Torben Kisbye fra Århus Universitet der undfangede ideen om at holde et symposium med deltagelsen af forskere i Danmark der beskæftigede sig med mange forskellige aspekter af vikingetiden. Der blev dannet en lille arbejdsgruppe der bestod af Torben Kisbye og Else Roesdahl fra Århus Universitet, Hans Bekker-Nielsen og Hans Frede Nielsen fra Odense Universitet og Gillian Fellows-Jensen og Niels Lund fra Københavns Universitet.

Det første symposium blev holdt i Odense den 17. april 1982 og havde som emne ‘Nordboerne i Danelagen’. De tre foredrag blev trykt i et uprætentiøst format det samme år, og det lille hæfte kostede kr. 16,50. Opildnet af det succesrige første symposium vedtog arbejdsgruppen at der skulle holdes et symposium hvert år i maj måned, efter tur i Odense, Århus og København, at foredragene skulle trykkes hos Forlaget Hikuin, og at det skulle være den lokale arbejdsgruppe der var vært for afholdelse af de enkelte symposier og havde ansvar for redigeringen af de trykte hæfter.

Efter afholdelsen af det ottende symposium i Århus i 1989 udtrykte forskerne fra Kiels Universitet ønsket om at indgå i turnus med de tre danske universiteter, da nordtyskerne også havde stor interesse i vikingetiden. Følgeligt blev det niende symposium holdt i Kiel i 1990.

Da det tyvende tværfaglige vikingesymposium holdtes i 2001, havde Odense Universitet skiftet navn til Syddansk Universitet, og flere af de oprindelige medlemmer af arbejdsgrupperne er døde eller gået på pension, men symposierne er i fuld vigør, og der er ingen tegn på at frugtbare diskussioner om vikingetiden vil forstumme i den nærmeste fremtid.