Kontakt

Jesper Hansen
Formand
Direktør, ph.d.
Svendborg Museum

Tlf:       (+45) 20 90 13 25       
E-mail: jh@svendborgmuseum.dk