Beretningerne fra 29. og 30. Tværfaglige Vikingesymposium udgivet

[10-10-2012]

Da de Tværfaglige Vikingesymposiers trofaste udgiver Jens Vellev og hans forlag Hikuin besluttede at takke af måtte vi ud og finde os en ny udgiver. Her i foråret traf vi aftale med vores nye udgiver, nemlig Christian Adamsen og Forlaget Wormianum. Og dette nye samarbejde har allerede båret frugt. Beretningerne fra Tværfaglig Vikingsymposium nummer 29 og 30 er nu udgivet.

I Beretningen fra det 29. Tværfaglige Vikingesymposium, der fandt sted 2010 i Hedeby ved det spektakulære Wikinger Museum Haithabu, har interessante og tankevækkende bidrag af Thorsten Lemm, Sven Kalmring, Antje Wendt og Joachim Schultze - alle med udgangspunkt i symposiets emne: "Haithabu und die südliche jütländische Halbinsel im Spannungsfeld zwischen Kontinent und Skandinavien".

Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium blev afholdt i 2011 ved Københavns Universitet. Da havde årets tema igen en tysk vinkel, nemlig forholdet mellem Danmark og Tyskland i det tiende århundrede, noget som beretningens bidragsydere: Niels Lund, Bent Jørgensen, Morten Søvsø, Anne Pedersen og Jens Christian Moesgaard belyser ud fra flere spændende vinkler denne udgivelse.

Begge udgivelser kan købes gennem Forlaget Wormianums online butik. Prisen er kun kr. 50 pr. styk.

Sluttelig skal der lyde en meget stor tak til Jens Vellev for velvilligt at have udgivet vore symposieberetninger i så mange år. Og samtidig ønsker vi også Christian Adamsen og Forlaget Wormianum velkommen. vi ser frem til mange års godt samarbejde.

Tidligere nyheder

[20-08-2010]

Programmet for 29. Tværfaglige Vikingesymposium er klart