Organisation

Det organisatoriske grundlag for Tværfagligt Vikingesymposiums virke er nedskrevet i vedtægterne fra 2008. Af denne fremgår det at den samlede komité formelt udpeger en formand for fire år ad gangen. Den indeværende periodes formand er  overinspektør, ph.d. Jesper Hansen, Odense Bys Museer/Syddansk Universitet.

De tværfaglige Vikingesymposier arrangeres på skift af lokalkomitéer på universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel/Schloss-Gottorf. Tilsammen udgør de bestyrelsen. De enkelte komitéer er sammensat som følgende:

Syddansk Universitet og Svendborg Museum

Aarhus Universitet

Københavns Universitet

Schloß-Gottorf og Universität Kiel

Den aktuelle lokalkomité redigerer årets beretning i samarbejde med bestyrelsesformand Jesper Hansen.
 

Klik her for vedtægterne